23. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Medzi mnohými zbraňami, ktoré využívame na karhanie alkoholika (alebo iných ľudí, ktorých odsudzujeme), je sarkazmus. Je pravdou, že uvoľňuje naše potláčané pocity a ak sú naše poznámky naozaj ostré, poskytuje nám určité uspokojenie.

Nech už je sarkazmus sám o sebe akokoľvek protivný, ešte oveľa ohavnejším sa stáva vtedy, keď zistíme, že pochádza z gréckeho slova sarcazo, čo znamená trhať mäso. Je to tá forma irónie, v ktorej je hovorca motivovaný neúctou.

Keď som niekedy túto zbraň proti strápenému alkoholikovi použila, teraz si sľubujem, že už to viac neurobím. Nemám nijaké právo niekym opovrhovať, keďže nikdy nemôžem vedieť, čo vytvára potrebu správať sa tak, ako sa správa.

Pripomienka na dnešný deň: Budem sa usilovať spájať jemnosť s prísnosťou, namiesto trhania a ničenia pridávať do mojich vzťahov s inými nádych harmónie. Uvedomím si, že rany spôsobené sarkazmom sa hoja veľmi pomaly a môžu oddialiť túžobné zlepšenie v mojom živote.

„Pohŕdač hľadá múdrosť a nenájde ju.
Ten, kto je pomalý do hnevu, má veľké porozumenie.“

predošlé   ♦   nasledujúce