23. december (zamyslenie Al-Anon)

Ak si postavíme svoje ciele príliš vysoko, môže nás to viesť k frustrácii a zhoršeniu nášho stavu. Perfekcionistka, ktorá sa tvrdohlavo drží svojich predstáv o tom, aký by mal život byť, má často problém pochopiť prvky programu Al-Anon, akými je prijatie a odpútanie. Od seba aj od svojho partnera požaduje priveľa.

Toto nutkanie k perfekcionizmu, ktorý je nereálnym idealizmom, môže byť neurotickým symptómom, ktorého zvládnutie môže byť rovnako ťažké ako alkoholikovo nutkanie piť. Z malých problémov robí veľké, zvyšuje našu beznádej, keď veci nejdú tak, ako si to predstavujeme a bráni nám v tom, aby sme život brali taký, aký je.

Pripomienka na dnešný deň: Naučím sa trochu ustupovať od svojich predstáv a prijímať to, čo by som rada spochybnila a vzdorovala tomu. Budem sa snažiť dosiahnuť vyrovnané odpútanie, čo neznamená, že alkoholika opustím, alebo že sa oňho nebudem zaujímať, ale znamená to moje rozhodnutie, že nedovolím, aby sa ma príliš hlboko dotýkalo to, čo sa deje a čo nie je vo svojej podstate až také dôležité.

„Potichu sa prispôsobiť
tomu, čo je možné
a dosiahnuteľné
– v tom je šťastie.“

predošlé   ♦   nasledujúce