23. február (zamyslenie Al-Anon)

Odpútaj sa!“ To nám hovoria v Al-Anone. To neznamená, že odpútame samých seba, svoju lásku a súcit od alkoholika. Odpútanie v zmysle Al-Anon znamená uvedomiť si, že sme jednotlivci. Nemáme morálnu povinnosť niesť zodpovednosti alkoholika.

Odpútanie od problémov spôsobených nutkavým pitím nám ukazuje zbytočnosť zakrývania alkoholika, udržiava nás v tom, aby sme tomu statočne čelili, bráni nám v tom, aby sme sa hanbili alebo ospravedlňovali za situácie, ktoré sme nespôsobili. Keď sa nám to podarí, budeme mať nový pocit slobody a sily.

Pripomienka na dnešný deň: Nedovolím, aby som sa stala citovo zapojenou do záležitostí, o ktoré by som sa nemala znepokojovať. Nebudem sa pliesť do urovnávania ťažkostí niekoho iného, nech mi je akokoľvek drahý a blízky. Odpútanie je podstatné pre každý zdravý vzťah medzi ľuďmi. Každý z nás je slobodný jednotlivec a nemôže nikoho ovládať.

Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža?
Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu?
Len nech každý žije v tom,
čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal.“
(Prvý list
Korintským)

predošlé   ♦   nasledujúce