23. jún (zamyslenie Al-Anon)

Čo treba urobiť so zoznamom tých, ktorým sme ublížili, ako o tom hovorí 8. krok? 9. krok vraví, aby sme to napravili, „kedykoľvek je to možné okrem prípadov, keby to ublížilo im alebo niekomu inému“.

Na to bude treba rozvážne a úprimné sebaskúmanie.

Napríklad obyčajné ospravedlnenie zvyčajne nestačí k tomu, aby sme sa zbavili viny za kritiku, ktorá narobila veľa škody. To môže naozaj znovu otvoriť starú ranu. Zmena postoja urobí oveľa viac pri vykompenzovaní minulej neláskavosti.

Ak som niekoho pripravila o akúkoľvek materiálnu vec, priznám tento dlh a vyrovnám ho v plnej výške.

Rozpory medzi mnou a mojimi príbuznými alebo bývalými priateľmi sa môžu často zahojiť tým, že potlačím svoju pýchu a urobím prvú ponuku na zmierenie. Aj v prípade, že na mojej strane bol len nepatrný podiel viny, veľkorysé gesto bude pre mňa prospešné.

Pripomienka na dnešný deň: Ak 9. krok urobím so starostlivým a rozvážnym úsudkom, zbaví ma to bremena, ktoré ďalej nemusím niesť.

Láska a trpezlivosť môže spôsobiť dostatočnú nápravu za minulé zranenia; obnoví to v nás duševné zdravie a naše životy uvedie do stavu vyrovnanosti.“

predošlé   ♦   nasledujúce