23. október (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy je dobré skúmať bežnú a známu frázu, uvažovať o nej, rozoberať ju a skúmať jej vnútorný význam.

Počujeme, ako niekto hovorí: „Sám sebe zacláňa.“ Ako jasne sa tento obraz vynára z nášho zacláňania vlastného šťastia chybným zmýšľaním. Odstúpme nabok, aby svetlo zažiarilo na nás a na všetko, čo robíme, aby sme veľmi jasne videli seba a okolnosti okolo nás.

Ak máme Al-Anon, nie je potrebné, aby sme sami sebe zacláňali a snažili sa vyriešiť svoje problémy v tme. Spôsoby a prostriedky, ktoré ponúka Al-Anon osvietili cestu tisíckam zúfalých ľudí, takže nikto nemôže spochybňovať ich moc.

Pripomienka na dnešný deň: Keď čelím problému, ktorý sa javí ako neriešiteľný, keď sa v určitej situácii cítim ako v pasci a nevidím žiadne východisko, daj, aby som sa samej seba spýtala, či si nezacláňam. Musím nájsť výhodné miesto, odkiaľ môžem najlepšie vidieť svoje problémy také, aké sú; potom prídu aj odpovede.

… „a svetlo bude svietiť v tmavých miestach
a všetko bude jasné ako deň.“

predošlé   ♦   nasledujúce