24. december (zamyslenie Al-Anon)

Existuje ľahší spôsob, ako sa zbaviť bolestivých myšlienok a predstáv, než nasledovať radu istého filozofa: „Vyprázdni svoju myseľ…“ Je ním nahradenie obáv a utrpenia čímsi príjemným.

Keď to robím, neunikám od svojich problémov, ale očisťujem si myseľ od zmätku, aby som sa vedela v správnom čase lepšie rozhodovať.

Neustále zaoberanie sa znepokojujúcimi záležitosťami nič nevyrieši; snaha sledovať, ako sa problém komplikuje spôsobuje len to, že stratím schopnosť zostať nad vecou.

Pripomienka na dnešný deň: Obrátim sa k jednoduchým veciam, akými je pozorovanie stromu alebo oblakov, písanie dlho odkladaného listu, zhotovenie nejakej veci, napr. búdky pre vtáčikov, handrovej bábiky alebo koláča. Zámerne sa „stratím“ v nových záujmoch, aby boli moje myšlienky potom, keď sa od nich znovu vrátim,  občerstvené a pripravené jasne sa zaoberať tým, čomu musím čeliť.

„Zmena prostredia,
nový záujem,
tvorivý čin
– toto je liek pre strápených.“

predošlé   ♦   nasledujúce