24. január (zamyslenie Al-Anon)

Keď som prišla do Al-Anonu, uvedomila som si, že alkoholizmus nie je niečo, čo by mohol pijan kontrolovať púhou silou vôle? Jasné, že nie! Ale keď som znovu a znovu počula, že alkoholik trpí chorobou, prečo sa s ním ešte stále rozprávam a správam sa k nemu tak, akoby zámerne konal zle? Viem, že keď o tom rozmýšľam, uvedomujem si, že alkoholik je v podstate dobrá a citlivá ľudská bytosť; no kým sa táto myšlienka neupevní hlboko v mojej mysli, nebudem schopná odzrkadľovať ju v mojich činoch.

Pripomienka na dnešný deň: Argumenty sú proti chorobe zbytočné. Súcit a porozumenie na mojej strane môže mať silu uzdraviť, lebo ma naučí netrestať. Hoci vyrovnanosť, ktorú nadobúdam v Al-Anone, neprináša pre alkoholika nijakú zmenu, aspoň ma posilní, aby som dokázala čeliť problémom uvážlivejšie.

„Modlím sa, aby som si každý deň a každú hodinu, a to najmä v čase krízy pamätala, že nepriateľské správanie z mojej strany len pridá olej do ohňa, ktorý môže zničiť nás oboch.“

predošlé   ♦   nasledujúce