24. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI ODOVZDÁVAM VÝSLEDOK

Rozpoznala som potrebu spoločenstva a rozhodla som sa usilovať o jej naplnenie. Možno je dostupný, možno nie. Ja môžem rozpoznať potrebu a konať. Nemôžem si vynútiť, aby sa to stalo, až tak ďaleko moja moc nesiaha. No môžem byť iniciatívna a poprosiť o naplnenie mojich potrieb. Výsledok je na Bohu.

  1. krok: Pripúšťam potrebu
  2. krok: Prijímam, že jej naplnenie je na Bohu.
  3. krok: Odovzdávam ju Bohu, rovnako ako výsledok

predošlé   ♦   nasledujúce