24. marec (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy znovu upadám do starých zvykov, ktoré obvykle ovládali moje myslenie a pocity skôr, než som spoznala Al-Anon. Bola som zdrvená a rezignovaná z každodenného týrania života s alkoholikom. Bála som sa všetkého a každého.

Potom tým, že som začala chodiť na stretnutia a čítať knihu Al-Anon čelí alkoholizmu, začala do mňa opäť prenikať odvaha. Napriek tomu niekedy, keď čelím novej kríze alebo výzve, napr. keď ma požiadajú, aby som na stretnutí niečo povedala, začínajú sa vracať všetky staré pochybnosti a obavy, ale len na chvíľu. Spomeniem si na všetko, čo som sa naučila v Al-Anone a tiež na novú dôstojnosť a dôveru, ktorú som tam získala.

Pripomienka na dnešný deň: Keď som schopná prijať pomoc mojej vyššej moci, cítim sa schopná robiť čokoľvek, čo mám. Prekonávam svoj strach. Získavam novú dôveru.

Odvaha je strach,
ktorý sa pomodlil.

predošlé   ♦   nasledujúce