24. november (zamyslenie Al-Anon)

V niektorých skupinách Al-Anon je dosť rozšírená myšlienka, že na stretnutia chodíme len preto, aby sme si vypočuli podrobný popis tragických príbehov iných ľudí, s ktorým sa snáď budeme môcť aj stotožniť. Lenže toto je jedna – iba jedna – z funkcií Al-Anonu. Ak sú všetky príbehy iba neustálym omieľaním prečinov alkoholika, nikto sa nič nenaučí, leda ak to, že všetci prechádzame takmer rovnakými skúsenosťami. Kde má v tom miesto rast?

Ak chcem určiť, akú veľkú pomoc mi môže stretnutie poskytnúť, mala by som si položiť otázku:

  • Koľkí ľudia sa tu dnes naučili niečo o používaní princípov Al-Anon?
  • Koľkí mi poskytli konštruktívne myšlienky, ktoré si môžem so sebou odniesť a využívať ich?

Toto je jediné meradlo skutočne hodnotných stretnutí.

Pripomienka na dnešný deň: To, čo hovorím na stretnutí Al-Anon, by nemalo byť recitálom podrobností o chybách a činoch niekoho iného. Prišla som, aby som sa naučila, ako mám riešiť svoje frustrácie a ťažkosti a tieto vedomosti odovzdávať aj iným. Osobné problémy môžem prediskutovať so svojím sponzorom alebo s iným priateľom z Al-Anonu.

„Skutočne cenné stretnutie Al-Anon
je také, v ktorom sa zameriavame
na princípy a nehovoríme
o osobných veciach.“

predošlé   ♦   nasledujúce