24. október (zamyslenie Al-Anon)

Jeden večer sa zdalo, že členovia sa neobvykle príliš sťažujú – na to, že nerobili to, k čomu mali oprávnenie, na správanie alkoholika alebo všeobecne na svoj ťažký životný údel.

Potom jedna osoba, ktorá je veľmi otvorená, povedala:

„Viete, všetko to vyznieva akoby niektorí z nás mali o živote detské predstavy a očakávali, že v ňom nebudeme mať žiadne problémy. Spomínam si na jednu herečku, ktorú som kedysi počula v rádiu a jej obľúbená veta znela: S tým dobrým  musíte vziať aj to trpkejšie. To je tiež celkom dobrá filozofia Al-Anonu, lebo nám hovorí, že musíme prijať niektoré nepríjemné skúsenosti a zároveň nikdy nezabúdať zameriavať sa aj na tie dobré veci.“

Pripomienka na dnešný deň: Očakávam, že v živote bude všetko presne také, aké chcem? Možno by som sa mala lepšie pozrieť na tieto očakávania a presvedčiť sa, či sú v mojej situácii reálne. Ak sa neustále snažím dosiahnuť nedosiahnuteľné, unikne mi veľa príjemných vecí, ktoré sú hneď vedľa mňa.

Modlitba vyrovnanosti je vynikajúcim liekom na nespokojnosť.“

predošlé   ♦   nasledujúce