24. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VIEM SIAHNUŤ PO KYSLÍKU

Na nedávnom lete nám dala letuška pokyn: „V prípade núdze nasaďte kyslíkovú masku najskôr sebe. Potom budete schopní pomôcť ostatným.“ V lietadle to dávalo zmysel – a tiež v mojom živote. Keď som vyrastal, na prvom mieste boli vždy potreby všetkých ostatných. Ako dospelý som naďalej dával sám seba na posledné miesto. Snaha starať sa o všetkých ostatných ma zmáhala. Stratil som sám seba. Môj život bol nezvládnuteľný.

V CoDA sa učím dávať na prvé miesto vlastné potreby. Prijímam vedenie mojej Vyššej moci. V kríze siaham najskôr po kyslíku. Dôverujem, že mi ho udržiava na dosah.

predošlé   ♦   nasledujúce