24. september (zamyslenie Al-Anon)

Keď už nejaký čas využívame program Al-Anon, jedna vec nám bude jasná: neohraničený úžitok môžeme získať zo zmeny nášho myslenia. Nijaký rozumný človek by to nepokladal za ľahkú úlohu; a je to naozaj tak – v živote nie je nič ťažšie!

Predpokladajme, len predpokladajme, že sme sa rozhodli žiť podľa tejto myšlienky, vyjadrenej jedným zo zakladateľov AA:

„Prestaňme okolo seba rozhadzovať obvinenia.“

Mohli by sme ju skúmať, meditovať o nej, správať sa podľa nej, odteraz až do konca našich dní. Čo by sa stalo, keby sme prestali obviňovať každého za všetko? Prežívali by sme zázraky tolerancie a dôstojnosti – bohaté duchovné odmeny, odrazené v živote skutočného naplnenia.

Pripomienka na dnešný deň: Budem sa snažiť neobviňovať alkoholika. Ako môžem vedieť, cez čo prechádza vo svojom zápase s fľašou, ktorá je vždy prítomným únikom? Čo môžem vedieť o jeho úsilí o zlepšenie po tom, čo prestal piť? Nebudem ho obviňovať. Nebudem obviňovať nikoho. Nebudem obviňovať ani samu seba.

Koho mám obviňovať?
Koho mám právo obviňovať?
Dovoľ mi sústrediť sa na to,
aby som sa správala tak,
aby som nemusela robiť chyby;
viac nemôžem urobiť
.“

predošlé   ♦   nasledujúce