25. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Iba alkoholik sa môže zbaviť svojho nutkania piť. Ten, čo nepije, ho nemôže donútiť, aby chcel „nepiť“, hoci si mnohí z nás myslia, že by sme mali byť schopní napraviť situáciu, ktorá nám spôsobuje toľko utrpenia.

Napriek tomu, čím viac sa snažím vynútiť si to slzami, výčitkami a hrozbami, tým je to horšie.

Al-Anon mi môže pomôcť zvládnuť situáciu celkom inak tým, že mi ukáže, ako mám rozpoznávať a naprávať moje chybné pokusy vynútiť si riešenie.

Rovnaká filozofia sa vzťahuje na problémy, ktorým čelíme potom, keď sa konečne dostaví dlho očakávaná triezvosť.

Pripomienka na dnešný deň: Som bezmocná nad alkoholom a nad jeho účinkami na iného človeka; nemôžem docieliť, aby prestal piť, ani nemôžem byť zodpovedná za to, že pije. Hovorí mi to prvý krok – a hovorí mi aj to, že musím uznať, že môj život sa stal nezvládnuteľným. Mojou prvoradou úlohou je zvládnuť svoj vlastný život bez ohľadu na to, či alkoholik pije alebo nie.

„Pomôž mi nájsť pokoj mysle v sebe tým, že sa zjednotím s Božou mocou a Jeho vedením. Toto je duchovné východisko z mojich ťažkostí – to jediné isté východisko.“

predošlé   ♦   nasledujúce