25. december (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone nám často navrhujú, aby sme skúmali svoje pohnútky. Nie je ľahké spýtať sa: „Prečo som to urobila?“ a vedome hľadať príčinu. Naozaj som chcela, aby mi ušli tie nahnevané slová; chcela som zámerne ublížiť? Alebo som si len ventilovala tlaky viny, nedostatočnosti alebo strachu? Keď sa na tieto dôvody pozriem zbližša, verím tomu, že to, čo som povedala alebo urobila, bolo oprávnené?

Svoje činy môžeme ospravedlňovať, ale často ich len odôvodňujeme alebo sa vyhýbame pravde. Keď ideme hlbšie, aby sme odkryli svoje pohnútky, zistíme, aké bolestné je priznať dokonca aj sebe, že sme sa mýlili. Al-Anon vysoko oceňuje úprimnosť voči samému sebe; ak sa postavíme zoči-voči svojim chybám, je to prvý krok k ich prekonaniu.

Pripomienka na dnešný deň: Som na ceste k dosiahnutiu dospelosti, keď môžem radostne prijať skutočnosť, že nemám vždy pravdu. Potom ku mne môžu preniknúť nové pravdy a môžem otvoriť svoju myseľ užitočným vplyvom, ktoré sú všade okolo mňa.

Každá cesta človeka
správnou zdá sa vo vlastných očiach,
ale Hospodin skúma srdcia
.“
(Príslovia 21,2)

predošlé   ♦   nasledujúce