25. február (zamyslenie Al-Anon)

Prijmem skutočnosť, že triezvosť neprináša úplnú premenu. Alkoholik je napokon stále v podstate tou istou osobou. Jeden rozdiel je samozrejme v tom, že jeho osobnosť nie je pokrivená pitím. No keď je niekedy náladový a nekomunikuje, budem si uvedomovať, že má problém prispôsobiť sa svojmu novému spôsobu života. Nezabudnem, ako ho v minulosti takéto ťažkosti mohli viesť späť k fľaši. Budem vďačná za jeho triezvosť. Je to prvý podstatný krok v obnovení nás oboch do uspokojivého, normálneho stavu.

Pripomienka na dnešný deň: Keď ma v našom vzťahu teraz trápia iné veci, budem pamätať na to, ako vrúcne som si priala a modlila sa za to, aby bol alkoholik oslobodený od nutkania piť. Teraz, keď sa to stalo, budem trpezlivá napriek všetkému, čo ma vyrušuje. Bez ohľadu na to, aké iné ťažkosti sa postavia medzi mňa a moju vyrovnanosť, budem sa držať viery v konečné dobro.

… skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.“ (List Jakuba 1,4)

predošlé   ♦   nasledujúce