25. január (zamyslenie Al-Anon)

Skôr, než do života alkoholika vstúpia Anonymní alkoholici a skôr, než nám Al-Anon odkryje nový spôsob života, zdá sa, že naprávanie niečich chýb celkom závisí od sily vôle, ktorá je nasmerovaná na ich eliminovanie.

Zlozvyky a nutkania sa nedajú poraziť stanovenými predsavzatiami alebo sľubmi, že nebudeme robiť to či ono. Nedajú sa vykoreniť, lebo čo by potom zaplnilo toto vákuum? Musia byť čímsi nahradené – ich protikladmi. Tajomstvo spočíva v nahradení negatívneho pozitívnym.

Pripomienka na dnešný deň: Ak som nevrlá a nespokojná, zámerne budem rozvíjať pozitívne myšlienky. Ak mám sklony kritizovať, budem sa usilovať o to, čo je dobré a príjemné a na to sústredím svoju myseľ. Svoje neplodné pochybnosti a obavy nahradím vierou a dôverou. Ak sa budem nudiť, naučím sa niečo nové – napr. aj nový spôsob, ako vykonávať tie isté staré domáce práce príjemnejším spôsobom.

„Prestala som skúšať nútiť samu seba k odstráneniu svojich chýb, keď som zistila, že to nefunguje. Potom som si uvedomila, že ich musím nahradiť čímsi lepším.“

predošlé   ♦   nasledujúce