25. júl (zamyslenie Al-Anon)

Stále dookola počúvame a čítame, že nad alkoholom sme bezmocní a triezvosť alkoholika nie je naša vec, ani  zodpovednosť. Potom sa môže javiť ako paradoxné, aby sme trvali na tom, že ako partneri môžeme mať na dosiahnutie jeho triezvosti a na pomoc v jej udržaní obrovský vplyv .

Keď aj naďalej sekírujeme a tyranizujeme, sťažujeme sa a kritizujeme, vo veľkej miere preberáme zodpovednosť za oneskorené vytriezvenie a pokĺznutie od triezvosti.

Al-Anon nám ukazuje, ako máme zmeniť tieto deštruktívne postoje. Keď opustíme úlohu žalobcu, sudcu a manažéra, atmosféra v domácnosti sa veľmi zlepší. Príjemné, radostné prostredie, ktoré môžeme vytvoriť, často u alkoholika vytvorí túžbu po vytriezvení.

Pripomienka na dnešný deň: Byť bezmocný nad alkoholom a alkoholikom jednoducho znamená, že sa to nedá uskutočniť donútením. Zmena nášho postoja má na druhej strane neohraničenú moc priniesť domov vyrovnanosť a pokoj.

„Nie som bezmocná nad sebou a nad tým,
ako sa správam a ako reagujem.
Toto je moc, ktorá môže spôsobiť zázraky
v zmene postoja u druhých.“

predošlé   ♦   nasledujúce