25. máj (zamyslenie Al-Anon)

  • Prečo robím to, čo robím?
  • Prečo som povedala to, čo som povedala?
  • Prečo som odsunula dôležitú úlohu?

Otázky tohto typu vyžadujú úprimné odpovede a to najlepšie vtedy, keď si ich položím počas tichého uvažovania. Možno o nich budem musieť hlboko porozmýšľať. Musím obísť všetko pokúšajúce sebaospravedlňovanie a „dôvody“, ktorým chýba lesk pravdy. Hovorím si, že sebapodvádzanie mi môže len poškodiť v tom, že mi poskytne zahmlený, neskutočný obraz o osobe, ktorou skutočne som. Keď si odpoviem na svoje otázky, bude to dobrý začiatok k vykoreneniu niektorých mojich nedostatkov, ktoré blokujú moje úsilie o nadobudnutie vyrovnanosti.

Pripomienka na dnešný deň: Môžem sa pripraviť na prijímanie rozhodnutí len tým, že si budem uvedomovať, aký som človek, tým, že sa sama so sebou zoznámim. Viem, že musím uznať to, čo je nesprávne, ale takisto musím uznať svoje dobré vlastnosti, lebo tie sú základom pre rast.

„Aby som robila dobré rozhodnutia, musím v sebe rozvinúť vyspelé a rozvážne porozumenie samej sebe, čo mi odkryje moje skutočné pohnútky a zámery.“ (Parafráza z knihy Thomasa Mertona „Žiadny človek nie je ostrov“)

predošlé   ♦   nasledujúce