25. marec (zamyslenie Al-Anon)

Zamyslím sa nad konceptom mlčania. Keď sa používa počas uvažovania a meditácie, je to požehnanie. No dá sa použiť aj inokedy, a vtedy už nie je také užitočné. Na stretnutiach Al-Anon počúvame: „Snažte sa alkoholikovi nenadávať, ani ho nekarhať. Na jeho nahnevané výbuchy, vyvolané pocitom viny, nereagujte ostrými slovami.Táto dobrá rada sa niekedy vykladá nesprávne. Členka Al-Anonu, ktorá si myslí, že už to všetko vie, pyšne vyhlási: „Bola som ticho. Nepovedala som mu nič.“ Desivé mlčanie môže byť zdrvujúcejšie a zraňujúcejšie, než nevľúdne slová. Takýto druh mlčania je motivovaný túžbou potrestať. Je to ovocie zatrpknutosti a rozhorčenia.

Pripomienka na dnešný deň: Mlčanie môže byť dvojsečná zbraň. Ublíži mi, ak ju využijem na to, aby som ublížila niekomu inému. No môže byť aj požehnaním, ak doňho vstúpim vyrovnane, aby som preskúmala samu seba a premýšľala o tom, ako sa môžem zlepšiť.

Bože, pomôž mi uvedomovať si,
že mlčanie, rovnako ako hovorenie,
môže odrážať moje vnútorné pocity.
Pomôž mi využívať ho nie ako zátku,
ktorá zabráni výbuchu môjho hnevu,
ale na vyjadrenie uzdravujúceho ticha môjho ducha
.“

predošlé   ♦   nasledujúce