25. november (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy sa stáva, že niektorý člen(ka) Al-Anonu, ktorý je hlboko oddaný určitej konkrétnej veci alebo náboženskej organizácii, sa snaží presvedčiť skupinu, aby sa podieľala a zúčastňovala na jeho nadšení.

Nech je tento projekt akokoľvek cenný, je dobré pamätať na to, že primárnym zámerom Al-Anonu je naučiť sa, ako máme v živote s problémom alkoholizmu nadobudnúť vyrovnanosť. Naša tretia tradícia poukazuje na to, že by nebolo múdre, keby sme ako skupina preberali na seba akékoľvek záujmy, ktoré nesúvisia s naším programom. Kvôli nášmu vlastnému dobru a napredovaniu sa ako skupina nezapájame do iných vecí alebo organizácií, hoci jednotlivci sú slobodní a môžu tak urobiť, ak chcú.

Pripomienka na dnešný deň: Tretia tradícia uvádza veľmi zreteľne jediný záväzok Al-Anonu:

Keď sa príbuzní alkoholikov
stretávajú k vzájomnej pomoci,
môžu sa označiť za skupinu Al-Anon
pod podmienkou, že nie sú spojení
so žiadnou inou organizáciou
.“

„ … prostredníctvom našich tradícií
sa chránime pred prekrúcaním
a skomolením myšlienky Al-Anon.“

predošlé   ♦   nasledujúce