25. október (zamyslenie Al-Anon)

Ľudia často žasnú, keď vidia zmeny, ktoré prináša program Al-Anon u tých, čo podľa neho žijú. Je to jeho tajomstvo: je založený na základnej etickej filozofii, známej po celé stáročia. Je vyjadrená v rôznych rozšírených knihách, ako je napríklad Biblia alebo Ezopove bájky.

Láskavý prístup k našim blízkym je opisovaný aj v Liste apoštola Pavla Efezským:

„Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, miernosť…“

Rovnaká myšlienka sa objavuje v bájke o vetre a slnku: dohadovali sa o tom, kto z nich dokáže ako prvý zobliecť plášť okoloidúcemu. Keď vietor začal fúkať silným a studeným dychom, cestujúci sa do plášťa pevne ovinul; potom zasvietilo slnko a cestujúci si plášť zobliekol sám.

Pripomienka na dnešný deň: V Al-Anone sa rôznym spôsobom opakuje dookola tá istá myšlienka, že nič nedosiahneme silou ani nátlakom. Budem si pripomínať, aby som vo svojom posudzovaní a činoch nebola príliš tvrdá.

„Láskavosť je tá najmocnejšia sila na svete …“

predošlé   ♦   nasledujúce