25. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SI VYBERÁM

Keď sa teraz uzdravujem zo spoluzávislosti, v živote sa rozhodujem podľa toho, čo pokladám za dôležité, nie podľa toho, čo mi vravia druhí, čo „by som mala“ robiť. Viem, aké sú moje hodnoty. Rozhodujem sa, ako chcem tráviť svoj čas a žiť svoj život podľa nich. Jasne som si určila ciele. Som dospelá, schopná postarať sa o seba a napĺňať svoje potreby. Moje vedomé voľby podporujú moje ciele a plnia mi ducha.

predošlé   ♦   nasledujúce