26. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Čo je na Al-Anone také úžasné? Že nám pomáha vidieť samých seba takých, akí naozaj sme. Al-Anon je úžasný pre tých z nás, ktorí chcú spoznať sami seba a sú dostatočne odvážni, aby si priznali svoje viny. Pomáha nám odvážne a čestne skúmať naše dobré a zlé vlastnosti. Al-Anon funguje pre tých, čo chcú stavať na tom, čo je dobré a odstrániť to zlé, až kým sa postupne nezbavíme sebaklamov, ktoré nám bránili v raste, aby sme sa stali takými, akými chceme byť.

Čo chcem, aby Al-Anon urobil pre mňa?

Pripomienka na dnešný deň: Dvanásť krokov, slogany, modlitba vyrovnanosti a láskyplný záujem o ostatných členov Al-Anon – toto všetko mi pomôže, ak som ochotná spolupracovať. Môj podiel na zotavovaní spočíva v štúdiu a uplatňovaní programu, meditovaní a modlitbe, navštevovanie stretnutí a pomoci iným, aby pochopili program Al-Anon a žili podľa neho.

„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo,
nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti zažiari svetlo.“
(Izaiáš 9,1)

predošlé   ♦   nasledujúce