26. december (zamyslenie Al-Anon)

Témou nášho stretnutia bol slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Každý člen mal tri minúty na to, aby k tomu niečo povedal. Tu je vyjadrenie jedného z prítomných:

„Nechcem nikoho šokovať, ale zdá sa mi, že niektorí z nás berú tento slogan príliš doslovne. Neznamená to, že jednoducho zahodíme všetky svoje problémy a dovolíme Bohu, aby sa o všetko postaral. Je na nás, aby sme využili inteligenciu, ktorú nám dal.

Dnes ráno sa stala jedna vec, ktorá to ilustruje. Snažila som sa navliecť niť do ihly. Trápila som sa s tým, ale nedarilo sa mi. Automaticky som si povedala: Uvoľni sa, vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Ale aj tak mi to nešlo. Zrazu som si uvedomila, že nevyužívam rozum, ktorý mi dal. Zobrala som si ihlu s väčším uškom a ani neviem ako sa mi to podarilo, niť bola v ihle. Je to len taká drobnosť, ale dá sa aplikovať aj na väčšie veci.

Pripomienka na dnešný deň: Nebudem vždy očakávať, že mi Boh pomôže, keď som príliš lenivá urobiť to, čo mám – rozmýšľať!

„Boh pomáha tým,
ktorí si pomáhajú sami.“

predošlé   ♦   nasledujúce