26. január (zamyslenie Al-Anon)

Ako často vidíme, že manželky, manželia a partneri prichádzajú do Al-Anonu preto, lebo dosiahli bod zúfalstva kvôli pitiu člena svojej rodiny!

Keď sa dozvedia, že zmyslom Al-Anonu nie je zabezpečiť alkoholikovi triezvosť, ale priniesť pokoj mysle a duševné zdravie im samým, zo začiatku je to pre nich veľmi ťažké. Postupne túto filozofiu začnú chápať a problém začínajú vnímať jasnejšie. Napriek tomu, ak alkoholik začne chodiť do AA a darí sa mu celkom dobre, často prežívajú, že už je to v poriadku a Al-Anon pre nich stráca dôležitosť. Neuvedomujú si, že Al-Anon potrebujú ako trvalý spôsob života.

Pripomienka na dnešný deň: Al-Anon je pre všetkých tých, čo žijú s alkoholikom, či už v súčasnosti pije alebo abstinuje. Ak si to neuvedomíme a nežijeme podľa toho, unikol nám celý zmysel tejto filozofie. Pre tých, ktorí z nej naozaj ťažia, je to skutočný spôsob života.

„Nech nikdy nezabudnem, ako veľmi mi môže Al-Anon pomôcť k tomu, aby som sa stala lepším človekom s bohatším a plnším životom. Poskytuje mi prostriedky a múdrosť pre službu iným, čo musím mať, aby som mohla žiť plným životom.“

predošlé   ♦   nasledujúce