26. júl (zamyslenie Al-Anon)

Najjednoduchšie a najzložitejšie zo všetkých našich sloganov je slovo

MYSLI.

Zdá sa, akoby sme neustále rozmýšľali veľmi sústredene, ale je to väčšinou o našich problémoch a o tom, koho z nich máme viniť. Zdá sa, že sa nevieme posunúť k mysleniu o tom, čo by sme mohli robiť my v tom, čo nám škodí. Jedno slovo, o ktorom treba rozmýšľať, je

odveta.

Myslela som si niekedy:

  • Ja mu dám!
  • „Odplatím mu to, čo urobil!

Vyhľadávam úľavu od svojho hnevu v pomste namiesto toho, aby som ju hľadala v odpustení?

Ak mi niekto ublíži bez toho, aby si to uvedomoval, a ja to dokážem prehliadnuť, mojou odmenou je vnútorná žiara. Ak alkoholom rozčúlený partner vyjadruje nenávisť voči sebe samému silným jazykom namiereným na mňa, viem, že to nemá nijaké opodstatnenie a preto to môžem ignorovať.

Pripomienka na dnešný deň: Skôr ako niečo urobím alebo vyslovím ostré slová, budem rozmýšľať o tom, čo ma vyprovokovalo k tomuto impulzu. Ak dokážem samu seba presvedčiť, aby som nič nerobila ani nehovorila, môžem sa v tichosti a vnútorne tešiť, že moja vyššia moc mi dala milosť byť ticho. Takéto konštruktívne zmýšľanie je kvalitným budovaním samého seba – je to len jeden z mnohých spôsobov.

„Aký úžitok bude mať človek z toho,
že bude konať spravodlivo,
ak si tým niekoho znepriatelí?

predošlé   ♦   nasledujúce