26. jún (zamyslenie Al-Anon)

Záverečné víťazné vyjadrenie duchovnosti v 12.kroku môže mať každý z nás, ak žijeme podľa Al-Anonu.

Ako výsledok týchto krokov sme sa duchovne prebudili a snažili sa odovzdávať toto posolstvo iným a uplatňovať tieto princípy vo všetkých svojich záležitostiach.

Duchovné prebudenie znamená uvedomiť si, že nie sme sami a bezmocní; naučili sme sa určité pravdy, ktoré teraz môžeme odovzdávať iným, aby sme im pomohli.

Pripomienka na dnešný deň: Budem pripravená na duchovné prebudenie, ktoré určite príde, keď podriadim svoju vôľu Božej. Vrhne to nové svetlo na mnohé veci. Dá mi schopnosť robiť svoje úsudky a rozhodnutia na duchovnej úrovni, kde budem vedená Božou dobrotou a múdrosťou.

Spíme; chodíme v tme, až kým nenájdeme Božiu ruku, ktorá nás povedie Jeho cestou – cestou duchovného osvietenia.“

predošlé   ♦   nasledujúce