26. máj (zamyslenie Al-Anon)

Občas počujeme o tom, že alkoholik sa „pošmykol“ a po určitom čase triezvosti sa znovu vrátil k fľaši. Odsudzujeme to, keď sa to stane v našej rodine a väčšina z nás musí vyznať, že v tomto bode s hnevom obviňujeme alkoholika z jeho poklesku. No ak o tom rozmýšľam ako o „recidíve“, pomôže mi, ak si pripomeniem, že alkoholizmus je choroba, ktorá nie je vyliečená nástupom triezvosti. Alkoholika nemôžem obviňovať z recidívy o nič viac, ako by som ho nemohla obviňovať pri recidíve žiadnej inej choroby.

Takisto zlyhávam v realizovaní modelu Al-Anon, ktorý som tak veľmi chcela dodržať. Keď upadnem do svojich starých zlozvykov sebaľútosti a výčitiek, moja recidíva je rovnako neúmyselná a odpustiteľná ako recidíva u alkoholika.

Pripomienka na dnešný deň: Aj zlé okamihy prejdú, ak ich nenafúknem do obrovských tragédií. V jednej starej populárnej piesni sa spieva: „Zdvihni sa, stras zo seba prach a začni odznova.“ Zmýšľanie Al-Anon mi môže pomôcť prijať tieto otrasy s pokojom a vyslať ma cestou k lepšiemu zajtrajšku.

Zaujímalo by ma, či sme si my, nealkoholici, niekedy uvedomili, že recidíva je pre alkoholika oveľa bolestivejšia, než pre nás. Nezhoršujme ju!

predošlé   ♦   nasledujúce