26. marec (zamyslenie Al-Anon)

Prečo je také ťažké priznať svoju bezmocnosť nad alkoholom tak, ako nám to hovorí 1. krok? Všetci sme počuli a podieľali sa na diskusiách v Al-Anone o tom, či sa to má vykladať ako „alkohol“ alebo „alkoholik“. Nemáme nijakú moc ani nad jedným. Nikto nemôže ovládať zákerné účinky alkoholu, ani jeho moc zničiť krásu a slušnosť života. Nikto nemôže ovládať alkoholikovo nutkanie piť. No predsa len máme moc, ktorú čerpáme od Boha, a to je moc meniť svoje vlastné životy. Prijatie neznamená poddať sa ponižujúcej situácii. Znamená prijať skutočnosť danej situácie a potom sa rozhodnúť, čo s tým urobíme.

Pripomienka na dnešný deň: Napredovanie sa začína vtedy, keď sa prestaneme pokúšať ovládať neovládateľné a keď budeme aj naďalej naprávať to, čo máme právo zmeniť. Ak prijmeme situáciu plní utrpenia a neistoty, nie je to chyba nikoho iného, len nás. S tým môžeme niečo urobiť!

Bojovať so zbytočnosťou
je len mrhaním energie, Samanta.
Buď s tým niečo urob,
alebo sa prestaň trápiť.

(Celebra Tueli)

predošlé   ♦   nasledujúce