26. november (zamyslenie Al-Anon)

Ľudia, ktorí majú problémy, hľadajú pomoc a často o ňu žiadajú v podobe rady od skúsenejších členov, ktorí sú im ochotní pomôcť.

  • „Môj manžel príde domov opitý, zapne celkom nahlas televízor a nikto nemôže spať; čo mám robiť?“
  • „Zatkli ho kvôli bitkám; čo mám robiť?“
  • „Už ma nebaví stále sedieť doma, nikdy so mnou nikam nejde… Čo mám robiť?“

Tí skúsenejší členovia si uvedomujú, že nikomu netreba hovoriť, čo má robiť. Ľudia prijímajú a využívajú len tie rady, na ktoré sú pripravení. Pomôcť nováčikovi aplikovať princípy Al-Anonu vo všetkých problémoch je nevyhnutnou súčasťou procesu, pomocou ktorého všetci rastieme. Potom budeme vedieť, ako máme prijímať rozhodnutia, ktoré sú pre nás najlepšie a budeme mať odvahu objavovať ich.

Pripomienka na dnešný deň: Keď ma žiadajú o radu, viem len to, čo by som robila ja, keby som mala rovnaký problém, ale neviem, čo by bolo správne pre niekoho iného. Dobrá rada v Al-Anone má podobu nenásilného vysvetľovania princípov Al-Anon, aby v nich ľudia mohli nájsť pre seba tie správne odpovede.

„Nemôžem vyriešiť problémy
niekoho iného.
No môžem mu ukázať,
ako sa riešia problémy
pomocou programu Al-Anon.“

predošlé   ♦   nasledujúce