27. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Samozrejme, že je to dôvod na veľkú radosť, keď alkoholik konečne prestane piť. Napriek tomu mnohí z nás predpokladajú, že to znamená, že v našom dome sa natrvalo usadilo šťastie a všetky problémy už zmizli.

To, ako ma táto novoobjavená triezvosť ovplyvní, bude z veľkej miery závisieť od toho, ako sa jej prispôsobím. Som pripravená stiahnuť sa z dominantnej úlohy, ktorú som mala vtedy, keď alkoholik nebol schopný čeliť zodpovednostiam v rodine? Uvítam jeho odovzdanie sa AA a jeho častú návštevu stretnutí? Budem na tomto zázraku naozaj spolupracovať tým, že budem aj naďalej riešiť svoje vlastné citové problémy v Al-Anone?

Pripomienka na dnešný deň: Viem, že alkoholik zdoláva svoje nutkanie piť a rastie duchovne aj emocionálne. Mojou úlohou v našom vzťahu musí byť prekonávanie mojich osobných nedostatkov, aby sme spolu mohli duchovne rásť.

„Pri opätovnej inventúre som zistila, že už nemôžem obviňovať alkoholika v mojom živote za chorobu mojej duše, za môj nepokoj a pocit nedostatočnosti. Prijmem svoj podiel zodpovednosti za naše problémy, lebo v Al-Anone som sa naučila, že mnoho z nich malo svoje korene v mojich vlastných chybách.“

predošlé   ♦   nasledujúce