27. december (zamyslenie Al-Anon)

Poďme rozmýšľať o problémoch skupiny, o tých nezhodách, ku ktorým niekedy dôjde, lebo si navzájom celkom nerozumieme. Nie je prekvapujúce, že my, ktorí sme prišli do Al-Anonu takí zmätení a nešťastní, a ktorých myslenie bolo pokrivené rodinnými ťažkosťami, si pri niektorých spôsoboch procesu nerozumieme alebo máme iné názory. Každý pochádzame z iného prostredia, máme iné ciele, motívy, normy a nádeje a tieto môžu vyústiť do konfliktu, keď je pre nás ťažké navzájom komunikovať.

Pre skupinové problémy, ako aj pre naše ako jednotlivcov, využívame užitočnú frázu v 12. tradícii, ktorá sa končí slovami: „… neustále si pripomíname, že máme klásť princípy nad osobnosti.

Pripomienka na dnešný deň: Vždy, keď som v pokušení byť netrpezlivou alebo nahnevať sa, lebo niekto v skupine so mnou nesúhlasí, pripomeniem si, že mám klásť princípy nad osobnosti. Všetko, čo sa mi stane ako jednotlivcovi, všetko, čo zahŕňa moje vzťahy k skupine, môžem dať do poriadku použitím princípov Al-Anon. Toto pozdvihuje všetky diskusie vysoko nad úroveň osobností a prináša harmonické riešenia.

„Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé;
osobné napredovanie závisí najmä od jednoty spoločenstva.“

predošlé   ♦   nasledujúce