27. február (zamyslenie Al-Anon)

Ak budem na stretnutiach pozorne počúvať a sústredene čítať literatúru Al-Anon, nakoniec získam nový pohľad, ktorý potrebujem. Keď sa budem pýtať: „Prečo pije, keď vie, že to škodí jemu aj jeho rodine?“ V skutočnosti tým myslím: „Ako môže ospravedlňovať to, čo robí?“ a zároveň posudzujem, na čo nemám nijaké právo. Al-Anon ma učí, že alkoholik nevie o svojom nutkaní o nič viac ako ja. A viem, že kvôli tomu trpí aj on. Nebudem mrhať čas a energiu na to, aby som to vyriešila. Sústredím sa na to, aby som zistila, prečo robím to, čo robím.

Pripomienka na dnešný deň: Snaha analyzovať, prečo druhý človek zotrváva v deštruktívnom správaní mi nemôže pomôcť dostať sa z mojich vlastných problémov. Môžem ich prekonať len tým, že svoje myšlienky nasmerujem na seba a budem čeliť vlastným chybám a učiť sa, ako sa môžem zlepšiť. Alkoholik nie je môj problém. Môj problém som ja.

Hoci majú všetci ľudia rovnaký osud, každý jednotlivec si musí sám vyriešiť svoju osobnú záchranu. … Vzájomne si môžeme pomáhať nájsť zmysel života. … Ale v konečnom dôsledku je každý zodpovedný za to, aby ‚našiel sám seba‘.“ (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

predošlé   ♦   nasledujúce