27. január (zamyslenie Al-Anon)

Niektorí z nás ešte stále znášajú agóniu života s aktívnym alkoholikom. Rozmýšľame, prečo si alkoholik nevie uvedomiť, čo spôsobuje pitie jeho rodine. Pochybujeme, že mu na tom vôbec záleží. Keby to tak bolo, ako by sa mohol správať tak nerozumne?

V Al-Anone sa učíme, že je to nesprávny uzáver; nemôžeme vedieť, ako hrozne trpí, lebo prežíva vinu za bolesti, ktoré spôsobuje. Jediný spôsob, ako tejto vine uniknúť, je opäť sa napiť.

My mu môžeme pomôcť tým, že mu pomôžeme uvedomiť si, aký je chorý a ako zraňuje sám seba dôsledkami svojho pitia. Výčitky a slzy to len zhoršujú. Môžeme byť trpezliví a súcitní bez toho, aby sme mu boli oporou, aby získal silu a hľadal pomoc sám pre seba.

Pripomienka na dnešný deň: Ak sami sebe hovoríme: „Ako dlho, Bože, ešte ako dlho?“, hovieme si v sebaľútosti. Máme k dispozícii prostriedky na to, aby sme sa vyšplhali z tejto jamy, ak ich naozaj využijeme.

„…. odvahu zmeniť veci, ktoré môžeme.“

predošlé   ♦   nasledujúce