27. júl (zamyslenie Al-Anon)

Čo keby na svete nebol taký problém, akým je alkoholizmus? Boli by preto všetky manželstvá a všetky ostatné medziľudské vzťahy dokonalé? Samozrejme, že nie! Potom by malo byť ľahké uvedomiť si, že triezvosť nemôže priniesť oslobodenie od všetkých našich problémov.

Je pravdou, že alkoholizmus môže zničiť manželstvá, ktoré by mali ináč dobrú šancu na úspech. No je tiež pravdou, že v manželstve sa partneri musia v základných veciach prispôsobiť jeden druhému.

Prvoradým zámerom Al-Anonu je pomoc pri riešení problémov, ktoré vyvolal alkoholizmus. No rovnako dôležitá je jeho prospešnosť v tom, aby nám pomohol prispôsobiť sa naším partnerom a ostatným ľuďom.

Pripomienka na dnešný deň: Ak sa chcem naozaj naučiť, ako ľahko a šťastne „zapadnúť“ do svojho prostredia a do vzťahov s inými ľuďmi, Al-Anon má niečo pre mňa. Keď som sa raz stretla s problémom alkoholizmu, ktorý ma predstavil programu Al-Anon, očakávam, že ho budem využívať po celý zvyšok svojho života.

Každý z nás potrebuje nejakú filozofiu, podľa ktorej má žiť,“ poznamenal istý člen AA, „a ja sa uspokojím s 12 krokmi.“

predošlé   ♦   nasledujúce