27. november (zamyslenie Al-Anon)

Muž, ktorého manželka je alkoholička, často váha s vyhľadaním pomoci v Al-Anone, lebo sa mu to javí ako priznanie zlyhania na jeho strane. Môže otáľať so vzdaním sa mučeníctva v súvislosti so znášaním celej zodpovednosti za rodinu: závislosť alkoholičky od jeho osoby ho možno vnútorne uspokojuje, lebo ju považuje za slabú a bezmocnú.

V Al-Anone sa môže naučiť, že je celkom v poriadku, ak na seba nepreberie manželkine zodpovednosti. Po čase odhalí svoje vlastné pohnútky a zmení svoje postoje. A na  ovládanie choroby svojej manželky nebude robiť nič, lebo prvý krok ho uisťuje o tom, že to nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň: Ak niekto vidí v myšlienke Al-Anon logiku a nádej, prijme nevyhnutnosť uvoľnenia manželky spod svojej úzkostlivej nadvlády. Uvedomí si, že manželka bude hľadať triezvosť len vtedy, keď jej umožní, aby čelila svojmu problému. Jeho snaha o pomoc teraz nie je priznaním zlyhania, ale dôkazom jeho sily hľadať nový život pre svoju rodinu.

Ak máš dar sily,
potom vieš,
že tvojou úlohou je
pozdvihovať tých,
čo sú pošliapavaní.“
(George Meredith: Bremeno sily)

predošlé   ♦   nasledujúce