27. október (zamyslenie Al-Anon)

Keď sa v Al-Anone snažíme nasať príliš veľa príliš rýchlo, môže nás to znechutiť a nemusíme už v programe pokračovať. Ale uvážme fakt, že filozofovia počas celých vekov venovali celé svoje životy uvažovaniu nad takýmito pravdami a keďže nám naše zaneprázdnené životy nechávajú len trochu času na rozjímanie a štúdium, urobili by sme múdro, keby sme postupovali pomaly a zameriavali sa vždy iba na jednu myšlienku.

Pripomienka na dnešný deň: Vyberiem si len jednu myšlienku z 12 krokov alebo z literatúry Al-Anonu a každý deň sa ju budem snažiť  uplatňovať. To mi dá malé zrniečko bezpečia, ku ktorému môžem pridať ďalšie, keď to budem potrebovať. V tomto procese nachádzame dôležité uplatnenie nášho sloganu

Pomaly a pokojne.

Nebudem sa snažiť pochopiť naraz celý program, inak budem celkom zmätená. Budem si pripomínať, že to jediné dôležité  je uplatňovať to, čo som sa naučila – aby to fungovalo pre mňa a pre všetky moje životné situácie.

„Ak sa v Al-Anone nenaučím nič okrem toho,
že nemám pchať ruky do toho,
čo sa ma naozaj netýka,
už táto jedna vec mi osvieti a rozjasní život.“

predošlé   ♦   nasledujúce