28. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Mám odvahu čeliť problémom, ktoré alkoholizmus priniesol do môjho života? Dokážem uveriť, že moja situácia naozaj nie je beznádejná a môžem ju zlepšiť? Dokážem sa tešiť aj vtedy, keď sa zdá, že všetko ma vedie k beznádeji?

Odpoveď na všetky tieto otázky by mohla byť ÁNO, keby som odmietla prijať zodpovednosti alkoholika a nechala ich jemu bez ohľadu na následky. Svoju beznádej by som mohla prekonať tým, že otvorím oči voči problémom, ktoré majú ostatní a ktoré sú často oveľa horšie ako tie moje. Mohla by som život vnímať v oveľa jasnejších farbách, keby som sa stále neľutovala; beznádej je často maskou sebaľútosti.

Pripomienka na dnešný deň: Odteraz budem každý deň uplatňovať tri veci:

  1. Prestanem alkoholika zachraňovať.
  2. Nedovolím, aby som sa sústreďovala na problematické body v mojom súčasnom živote a budem v ňom stále hľadať dobré veci.
  3. Budem si pripomínať, že sebaúcta ma môže zbaviť potreby ľutovať seba aj iných.

„ … v tichosti a v dôvere bude naša sila…“
(Kniha spoločných modlitieb)

predošlé   ♦   nasledujúce