28. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VERÍM

Len dnes:
Verím v seba.
Som čestný k sebe i druhým.
Som zodpovedný za moje činy

Len dnes:
Mám sa rád. Som dostatočný.
Odovzdám to, čo nemôžem ovládať.
Nechám druhým, aby si nechali svoje vlastné veci.

Len dnes:
Boh to má pod kontrolou.
Som na správnej ceste.
Život je dobrý.

predošlé   ♦   nasledujúce