28. február (zamyslenie Al-Anon)

Radia nám, aby sme svoje mysle a emócie odpútali od problémov, ktoré vytvoril alkoholizmus. To neznamená odpútať sa od alkoholika, ktorý potrebuje naše porozumenie. Keď sa naučím oddeliť od problému, budem o ňom rozmýšľať oveľa ľahšie. Pripomeniem si, že sa mám zastaviť a analyzovať ho. Toto mi zabráni v tom, aby som robila impulzívne rozhodnutia a dá mi čas na nájdenie konštruktívneho postupu. Vždy, keď sa to stane, môže sa to javiť ako malé víťazstvo, ktoré mi pomôže vybudovať vyváženú stabilitu.

Pripomienka na dnešný deň: Teším sa na čas, kedy budem môcť s dôverou povedať: „V Al-Anone som sa naučila zvládať realitu svojho života.“

K skutočnému chápaniu reality dochádza len vtedy, keď vieme uviesť všetky prvky našich životov do tej správnej perspektívy.

Bože, veď moje myšlienky a nech oni vedú moje činy.“

predošlé   ♦   nasledujúce