28. január (zamyslenie Al-Anon)

Život s alkoholikom nás môže priviesť do takého zúfalstva, že budeme mať pocit, že nás Boh opustil. Sú tým postihnuté naše deti, naše dlhy narastajú, máme problémy s políciou, väzením, neverou a telesným násilím. Čo môžeme robiť? Vieme, že je čas konať, ale aké kroky máme podniknúť? Naše myslenie je také popletené, že nie sme schopní urobiť nijaké rozhodnutia. V takejto kríze by sme mali hľadať nezaujatú radu odborníka: duchovného, sociálnej agentúry alebo poradne pre rodiny. No najdôležitejšie je využiť radu Al-Anon: „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu.“

Pripomienka na dnešný deň: Viem, že nie je v mojej moci, aby som svoj problém vyriešila sama. Čím viac sa snažím dostať sa z neho, tým sa stáva zložitejším. Viem, že vyššia moc dokáže vyriešiť veci, ktoré ja nezvládam. Pokúsim sa zbaviť svoju myseľ všetkého strachu.

„Boh nás nepripravuje o svoju lásku; my ho pripravujeme o Jeho spoluprácu. Boh by ma nikdy neodmietol, keby som predtým ja neodmietol Jeho lásku.“ (sv. František Sáleský)

predošlé   ♦   nasledujúce