28. júl (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SOM POKORNÝ

Skôr ako urobím nápravu (9. krok), preverím to na modlitbe s mojou Vyššou mocou. Ak som zmätený alebo pochybujem – čo je po väčšinu času – preverím to so svojím sponzorom, ktorý sa so mnou delí o skúsenosti, silu a nádej. Je pokorujúce uznať, že nie som dokonalý, že som sa zmýlil. Vyťahuje ma to zo zameranosti na seba, aby som uznal, že moje činy možno ublížili niekomu inému.

Urobenie nápravy nie je o výsledku alebo o tom, ako ten druhý zareaguje. Je o zmene môjho správania. Zmena je ťažká, ale pre moje uzdravenie je nevyhnutná.

predošlé   ♦   nasledujúce