28. jún (zamyslenie Al-Anon)

Medzi mnohými vecami, ktoré sa učíme v našom kontakte so spoločenstvom Al-Anon, je aj táto: Buď k sebe dobrá.

Pre mnohých z nás je to prekvapivo ťažká úloha. Niektorí si tak veľmi vychutnávajú svoje utrpenie, že všetko, čo sa stane, nafúknu do enormných rozmerov, keď to nanovo prežívajú a hovoria. Tí, čo radi ľutujú samých seba, sa veľmi ťažko odúčajú od svojho martýrstva, až kým na nich v Al-Anon nedoľahne radosť z vyrovnanosti a spokojnosti.

Iní si liečia svoje krivdy, hnevajú sa na svoj životný údel, hľadajú obetných baránkov, ktorých obviňujú za všetko, čo sa im stalo a často je to práve alkoholik. Ešte sa nenaučili byť k sebe dobrí. Stále majú pred sebou radostnú skúsenosť odovzdania problému – a úžasné dobrodružstvo mávnutia rukou nad „zraneniami“.

Pripomienka na dnešný deň: Veľmi málo z toho, čo sa udeje v každodenných udalostiach, stojí za to, aby som sa trápila, hnevala alebo ľutovala. Ak som stále pripravená urážať sa a byť zraňovaná, svoju spokojnosť predávam veľmi ľahko. Musím pamätať na to, aby som bola k sebe dobrá!

Aká by som mohla byť šťastná a užitočná, keby som si so sebou nevliekla taký veľký náklad nepríjemného emocionálneho zmätku. Nikto ma o to nežiada, tak prečo to robím?

predošlé   ♦   nasledujúce