28. máj (zamyslenie Al-Anon)

Veľké nebezpečenstvo vpustenia nevôle do našich myslí a sŕdc je v tom, že to často vedie k odvete. Cítime, že je spravodlivé „vyrovnať skóre“ a odplatiť sa niekomu za to, čo nám urobil.

No ako môžem logicky potrestať niekoho za to, čo mi urobil, keď neviem pochopiť jeho zámery alebo pohnútky? Možno, že to zranenie nebolo zámerné; možno som bola príliš citlivá alebo – ako je to v prípade alkoholika, – väčšina z nás trpela bezcitnosťou. V Al-Anone často počúvame, že správanie alkoholika k svojej rodine je v skutočnosti odporom voči jeho vlastnej vine a sebanenávisti.

Pripomienka na dnešný deň: Nikto mi nedal právo niekoho za niečo potrestať; toto právo si pre sebe nechala naša Vyššia moc: „Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán“ (Rim 12,19) . Preto môže mať akýkoľvek pokus o odvetu za zranenie na mňa len nešťastný dopad.

V prírode nie sú ani odmeny, ani tresty – len dôsledky.“ (Robert G. Ingersoll)

predošlé   ♦   nasledujúce