28. november (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone počúvame, že žiadna situácia nie je beznádejná. Najprv tomu nemôžeme uveriť. Nádej a zúfalstvo sú emocionálne postoje človeka: to my sme beznádejní, nie podmienky našich životov. V zúfalej situácii sa vzdávame nádeje, lebo nevieme uveriť v možnosť zmeny k lepšiemu.

Pripomienka na dnešný deň: Ak som sa spoliehala len na svoj vlastný úsudok a snažila som sa napraviť to, čo je nesprávne pomocou nesprávnych nástrojov, mám dôvod pre zúfalstvo. V Al-Anone sa naučím rozpoznávať svoje chyby, vnímať prekážky svojvôle a samospravodlivosti, ktoré som si sama kládla do cesty. Potom už nebudem trvať na tom, že niečo je nemožné, lebo sa mi to nepodarilo uskutočniť. Iným sa to podarilo a mnohí z nich mali oveľa väčšie problémy, než ja. Keď budem využívať program Al-Anon a dovolím, aby ma viedla Božia vôľa namiesto mojej, môj skomolený názor nahradí poriadok a pokoj mysle.

Ach, to ‚ak môžeš‘!
Všetko je možné tomu,
kto verí!

(Marek 9,23)

predošlé   ♦   nasledujúce