29. december (zamyslenie Al-Anon)

Sú niektoré veci, ktoré absolútne odmietam prijať,“ zahlásila na stretnutí istá členka. Toto je až príliš často pravdivým výrokom niekoho, kto trpí nadmernou pýchou alebo nie je schopný priznať, že sa niekedy mýli.

Skôr, než sa rozhodnem, že nemôžem prijať to či ono, bude lepšie, keď preskúmam svoj podiel na tomto mŕtvom bode.

  • Mala som prehnané očakávania?
  • Žiadala som priveľa?
  • Som konfrontovaná s prirodzenou odplatou za môj prísny, nekompromisný postoj?

Ak sme niekoho zranili alebo sme od neho žiadali priveľa, rýchla odveta nás môže ohromiť alebo rozzúriť. Nemali by sme preskúmať dôvody a urobiť niečo pre ich nápravu?

Pripomienka na dnešný deň: Môžem sa cítiť oprávnená „zaujať stanovisko“, ale čo tak zvážiť, či to nebolo práve niečo, čo som urobila, čo následne viedlo ku kríze. Zotrvanie v neústupčivosti môže vyústiť do katastrofy, ktorú som ešte menej pripravená akceptovať!

„Sme dostatočne rýchli
vo vnímaní a hodnotení toho,
čím trpíme my kvôli iným,
ale vôbec sa nestaráme o to,
ako trpia ostatní kvôli nám.“
(Thomas A’Kempis)

predošlé   ♦   nasledujúce