29. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VYTVÁRAM SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVÁ

Dôvernosť bola pre mňa také cudzie slovo. Bál som sa ukázať druhým, kto skutočne som, bál som sa odmietnutia alebo výsmechu. Chodením na stretnutia a zdieľaním sa v bezpečnom, prijímajúcom prostredí sa učím skutočnej intimite tým, že druhým dovolím, aby do mňa „videli“. Zistil som, že intimita je živá vec, cesta, ktorá si vyžaduje neustálu starostlivosť. Na svete je toľko miest, ktoré sú drsné a kritické. Aké osviežujúce je vedieť, je v CoDA mám bezpečný prístav! No a nakoniec je mojím cieľom vytvárať bezpečné, prijímajúce prostredie aj v sebe.

predošlé   ♦   nasledujúce