29. február (zamyslenie Al-Anon)

Nie je prekvapujúce, že mnohí z nás považujú úžasné zmeny, ktoré vidíme na svojich priateľoch v Al-Anone, za zázraky. Je to živý dôkaz o tom, že Al-Anon funguje. Mení zúfalých, nešťastných ľudí na radostných a prospešných a často sa to stane dlho predtým, než dôjde k odhodlanej zmene v situácii alkoholika.

Al-Anon vytvára zmenu postoja v nás; dáva nám perspektívny pohľad na naše problémy a zmenšuje ich na zvládateľnú veľkosť. Keď sa učíme byť závislí od svojej vyššej moci aplikovaním programu Al-Anon v našich životoch, strach a neistotu nahrádza viera a istota. To je zázrak, ktorý môžeme dosiahnuť.

Pripomienka na dnešný deň: Dnešný deň a každý deň sa vložím do rúk Boha s istým vedomím, že On ma nesklame, ak urobím to, čo mám urobiť.

Vyviedol moju dušu v pokoji z boja proti mne, lebo so mnou boli mnohí.“ (Žalmy)

predošlé   ♦   nasledujúce