29. júl (zamyslenie Al-Anon)

Dnes začnem do každého dňa vkladať stíšenie Al-Anon a budem na to pamätať hlavne v časoch rodinných problémov a nezhôd. Ak pridám do mojej domácnosti prvok ticha, aspoň nebudem pridávať nič k zmätku.

Pokoj sa môže dosiahnuť úplným tichom, ale ak má ticho v sebe čo i len stopu hnevu alebo nepriateľstva, stráca svoju moc. Ponuré ticho je pre partnera dokonca väčšou výzvou než reč. Skutočné ticho má v sebe vlastnosť vyrovnanosti, prijatia a pokoja.

V období stresu si túto skutočnosť musím neustále pripomínať.

Pripomienka na dnešný deň: Môžem sa donútiť byť ticho tým, že si uvedomím, že hnevlivé slová sa ma nemôžu dotknúť, ak im to nedovolím. Väčšina hnevlivých slov nemá nijaké logické ani rozumové opodstatnenie, tak prečo by ma mali zraniť? Ak výbuch hnevu zo strany alkoholika mieri na mňa, budem to chápať tak, že to môže byť len vyjadrením jeho vlastnej viny; nedovolím, aby sa to usadilo na mojich pleciach.

V pokoji a kľude sa vyjasňuje pravda …“

predošlé   ♦   nasledujúce